Plynové ohrievače vody PS-MOS, s.r.o. - PS-MOS, s.r.o.

Prejsť na obsah
KÚRENIE > Ohrievače vody
PLYNOVÉ OHRIEVAČE VODY IDROPI GVS
Plynové ohrievače vody - bojlery

Spĺňajú všetky požiadavky na komfortné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné zariadenia na ohrev vody. Ide o samostatne stojace zariadenia s odvodom spalin do komína. Tieto zásobníkové ohrievače sú vhodné pre miesta s jednorázovým odberom vačšieho
množstva teplej vody.
Cena: 342,00 €
Cena: 362,00 €
Cena: 392,00 €

Dimenzovanie objemu zásobníkového ohrievača vody:
Pri kúpe nového ohrievača do domácnosti je veľmi dôležité odhadnuť jeho optimálnu veľkosť. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nakladov na prípravu teplej vody pri priliš veľkom objeme ohrievača alebo k rovnako neprijemnemu nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebne. Pri dodržaní niekoľkých jednoduchych pravidiel a po rozumnom odhade terajšej i budúcej situácie v domacnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky:
      
Vysvetlivky:  nízky komfort  *  stredný komfort  *  vysoký komfort   
Poznámka:  Odporúčený objem zasobníka podľa predpokladanej spotreby teplej vody

Množstvo zmiešanej horúcej vody
Objem zmiešanej horúcej vody o teplote 40 C sa rovná približne 2,1 - násobku objemu nadrže ohrievača.

Umiestnenie zásobníka
Na celkovú efektívnosť prípravy teplej vody má vplyv aj umiestnenie ohrievača. Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby teplej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobre pouvažovať o možnosti inštalovania pomocneho ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľke tepelné straty. Odborníci zistili, že pri vzdialenosti ohrievača od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného ohrievača, je vhodné inštalovať menšie priamo výhrevné ohrievače vody.

Zdroj: SPP, a.s. -  Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch
TOPlist
Návrat na obsah