Kanalizácia - PS-MOS, s.r.o.

.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

KANALIZÁCIA
Kanalizácia

je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.
vnútorný odpad
vonkajšia kanalizácia
Kanalizačné a 
revízne šachty
vonkajšia kanalizácia
Korugované rúry a tvarovky
vonkajšia kanalizácia
Poklopy

Vpuste
Drenážne hadice
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky