Decentrálne bytové vetranie | PS-MOS, s.r.o. - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Decentrálne bytové vetranie - Rekuperácia
Kontrolované vetranie bytových priestorov v nich zabezpečuje zdravú klímu
__________
Prospekt Vetracie systémy (PDF 2 MB)
 |  Viessmann Partner
Decentrálne vetranie starších stavieb a modernizácia

Energetická modernizácia starších budov kvôli rastúcim nákladom neustále napreduje. Svojim obyvateľom tieto budovy ponúkajú nový komfort: Napríklad nové a energeticky účinnejšie okná a dvere, izolované fasády či nový vykurovací systém s komfortnou prípravou teplej vody.

Takáto modernizácia však znamená aj to, že sú tieto staršie budovy potom až tak dokonale utesnené, že už nie je zabezpečená dostatočná výmena vzduchu. Dôsledkom je potom zvýšená vlhkosť vzduchu v miestnostiach, ktorá práve v domoch s izolovanými fasádami môže viesť k tvorbe plesní. Ohrozené miesta sú najmä stropy v miestnostiach, ktoré priliehajú k obvodovým stenám a na ktorých dochádza ku kondenzácii vlhkosti. Centrálny vetrací sysém u starších budov väčšinou nepripadá do úvahy, lebo chýba miesto na inštaláciu potrebných vzduchových kanálov. Vhodným riešením je decentrálny systém s rekuperáciou tepla.

Individuálne vetranie miestností

Decentrálne vetracie zariadenia možno montovať do jednotlivých miestností. Inštalácia vyžaduje iba stenový prestup resp. otvor cez obvodovú stenu danej miestnosti a elektrický prípoj 230 V. U tohto systému nie je nutné inštalovať žiadne vetracie kanály.

V miestnostiach je možné inštalovať viacero takýchto zariadení úplne nezávisle od seba. Sú ideálne na dosiahnutie požadovanej minimálnej výmeny vzduchu v miestnosti a tým aj patričnej pohody. Tieto zariadenia dokážu rekuperovať až 90 percent tepla z odpadového vzduchu.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703
Decentrálne vetranie pre staršie stavby aj modernizáciu

Energetickú sanáciu starších budov presadzuje aj priemysel bytového hospodárstva v dôsledku neustále rastúcich cien energií. Staršie budovy sú modernizované a ponúkajú svojim obyvateľom nový komfort — napr. nové a energeticky efektívne okná či dvere, alebo nový vykurovací systém s komfortným ohrevom vody.
Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Stála prevádzka zabezpečuje príjemnú klímu v miestnosti.
  • Zníženie tepelných strát pri prívode čerstvého vzduchu vysokou mierou rekuperácie tepla z odvádzaného vzduchu prispieva k zníženiu nákladov navykurovanie.
  • Tiché a úsporné ventilátory.
  • Vyvážené vlhkostné pomery zabraňujú škodám na stavbe.
  • Jednoduchá inštalácia cez vonkajšiu stenu bez vzduchových kanálov– vhodné riešenie pre modernizácie ako aj novostavby.
  • Sada pre hrubú stavbu uľahčuje neskoršiu inštaláciu vetracieho zariadenia.
  • Ideálne pre alergikov, keďže dochádza k fi ltrovaniu vonkajšieho vzduchu cez sériovo dodávaný peľový filter.
  • Funkcia prívodu vzduchu zabezpečuje aj v lete príjemný chlad (typ HRM).
  • Ovládacia jednotka umožňuje jednoduchú reguláciu.
  • Uzavreté okná znamenajú zvýšenú odolnosť proti vlámaniu a menej hluku.
:: Produktový program centrálneho bytového vetrania
Individuálne vetranie miestností - decentrálne vetracie zariadenia je možné montovať cielene do jednotlivých miestností. Na jednoduchú inštaláciu je potrebný len prechod v stene resp. jadrový vrt cez stenu danej miestnosti danej miestnosti a 230-V prípoj. Vytváranie vzduchových kanálov pri tomto systéme nie je potrebné.

> Viessmann Vitovent 100-D
Decentrálna bytová vetracia jednotka, objemový prietok vzduchu: až 45 m³/h

> Viessmann Vitovent 200-D
Kontrolované vetranie jednotlivých miestností s rekuperáciou tepla. Max. Objemový prúd vzduchu do 55 m³/h
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah